innowacyjna_gospodarka         ueefrr_l-kolor


Dotacje na innowacje – Inwestujemy  w Waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Technologie Komputerowe Piotr Korta z siedzibą we Wrześni w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Działanie 8.2. realizuje projekt  ” Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą , a jej partnerami biznesowymi”.

Opis projektu:

Projekt polega na wdrożeniu rozwiązania B2B umożliwiającego usprawnienie procesów obiegu informacji oraz dokumentów z kluczowymi partnerami biznesowymi. System obejmie najważniejsze obszary funkcjonowania firmy w relacji z partnerami zarówno w obszarze transakcyjnym, jak i w obszarze marketingowym.

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami stanowi innowacyjne rozwiązanie organizacyjne. Planowane rozwiązania informatyczne doprowadzą do zwiększenia efektywności realizowanych procesów biznesowych dzięki zastosowaniu mediów elektronicznych (sprawniejsze zarządzanie, szybki obieg dokumentów, informacji, skrócenie czasu obsługi, ułatwiony dostęp do informacji archiwalnych, zmniejszenie ilości popełnianych błędów, dokumenty wprowadzane do systemu jeden raz). Dzięki podjętym działaniom przedsiębiorstwo będzie mogło rozwijać się i poszerzać swój udział w rynku.

W związku z realizowanym projektem , w oparciu o umowę o dofinansowanie o numerze UDA-POIG.08.02.00-30-188/14-00 ogłasza się z dniem 20.10.2014 nabór ofert na dostawę i wdrożenie:

Systemu Informatycznego B2B klasy ERP umożliwiającego realizację procesów biznesowych z kontrahentami w formie elektronicznej , a także automatyzację wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw.

 

Zapytanie ofertowe ( do pobrania):

  • Zapytanie ofertowe
  • Pismo przewodnie do oferenta
  • Załącznik 1- specyfikacja do zapytania ofertowego
  • załącznik 2- formularz oferty
  • Załącznik 3- oświadczenie o braku powiązań

DOTACJE NA INNOWACJE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl

Instytucja Zarządzająca: www.mrr.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca: www.mswia.gov.pl i www.parp.gov.pl

Strona poświęcona działaniu: www.web.gov.pl

 

ue