Jesteśmy partnerem Centrum Certyfikacji EUROCERT i za naszym pośrednictwem( opcja na miejscu lub z dojazdem) można wyrobić podpis elektroniczny!

E-podpis- warto wiedzieć!

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579) dane w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.

Podpis elektroniczny umożliwia m.in.:

  • elektroniczne podpisywanie dokumentów w obrocie prawnym i handlowym
  • prowadzenie bezpiecznych transakcji elektronicznych przez Internet
  • elektroniczne podpisywanie oświadczeń woli oraz dokumentów w obrocie prawnym

 

logo