Obsługa w ramach:
  • stałej umowy serwisowej z ustaloną miesięczną liczbą godzin i gwarantowanym czasem reakcji,
  • doraźna pomoc w razie wystąpienia awarii (bez gwarancji dostępności).
images1