Obsługa informatyczna

Obsługa w ramach:

  • stałej umowy serwisowej z ustaloną miesięczną liczbą godzin i gwarantowanym czasem reakcji,
  • doraźna pomoc w razie wystąpienia awarii (bez gwarancji dostępności).

images1